Welkom op de website van Stichting Mind Rights (Actiegroep Tekeer tegen de isoleer!)
KVK 17198277, Eindhoven, IBAN: NL31 INGB 0002762216

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 01-12-2019       English:   www.mindrights.org

 

Tegen isoleercellen en tegen dwang
in de Geestelijke Gezondheidszorg.

Opsluiting is geen zorg.
Zorg is aandacht.

 
 

Stichting Mind Rights is een non-profit organisatie vanuit clienten-perspectief, tegen isoleercellen en dwang in de GGZ, en voor mensenrechten en goede zorg. Stichting Mind Rights is in 2006 voortgekomen uit Actiegroep Tekeer tegen de isoleer!.
De woordvoerster is Jolijn Santegoeds.

Actiegroep Tekeer tegen de isoleer!/ Stichting Mind Rights vindt dat isoleercellen en dwang moeten verdwijnen uit de psychiatrie. Vrijheidsberoving is geen zorg, maar juist een tekort aan zorg. 

Volg het laatste nieuws via :
www.tekeertegendeisoleer.wordpress.com                                                                                                         

 EenVandaag 29 mei 2014: Het Einde van de isoleercel?  sitestat

   

Verbeter de psychiatrie:    Geen dwang maar zorg!

 
   
   
   
Een isoleercel is het tegenovergestelde van zorg.  
In een isoleercel krijg je geen hulp, maar word je eenzaam achtergelaten in een kille ruimte, zonder begeleiding, sturing, contact of medeleven. Je leert er niet hoe je je wel zou moeten uiten, en je voelt je er niet beter of rustiger door. Je bent afgesloten van alle vormen van contact, en zit totaal alleen met je problemen, zonder troost of liefde, niks positiefs, geen leven… Dat is sociale uitsluiting en geen hulp.  
 
 
 
Dwang is een tekort aan goede zorg.
In de psychiatrie zitten mensen en kinderen die geen strafblad hebben of criminele dingen doen. Zij hebben dringend hulp nodig. Speciale zorg en aandacht, daarom gaan ze naar een psychiatrisch ziekenhuis.  
 

 Actie-folders:

 
Helaas hebben hulpverleners in de praktijk vaak geen tijd om clienten in een crisis op te vangen of dieper in te gaan op complex gedrag (gemiddeld zijn er ongeveer 2 verpleegkundigen voor 10 clienten per afdeling). Door deze lage bezetting is er structureel te weinig tijd en aandacht voor de clienten, en te weinig mankracht om zelfs een kleine crisis aan te kunnen. Daardoor grijpt men vaak zeer snel naar de isoleercel of dwangmedicatie.
 
 
De isoleercel (separeer) in de psychiatrie is een erg primitief middel om met te weinig personeel orde en rust te bewaren op een afdeling met relatief veel clienten. Opsluiting is een achterhaalde, onwetenschappelijke interventie die stamt uit de gruwelijke geschiedenis van de psychiatrie, en deze praktijk is helaas nooit uitgebannen.
Ook nu nog, vormt beheersing vaak nog steeds het belangrijkste aspect van crisis-interventies in de geestelijke gezondheidszorg.  Mede daarom hebben hulpverleners behalve een te lage bezetting doorgaans ook te weinig ervaring met dwangvrije behandelingen en professionele de-escalatie technieken. De paniek van de client wordt nog steeds beantwoord met paniek van de hulpverlener.
 
 
Dwang leidt niet tot veiligheid.  
Dwang en eenzame opsluiting zijn traumatische ervaringen, en leiden tot meer psychische problemen (trauma’s, angst, twijfels, onbegrip, boosheid, verwarring, desorientatie, contactproblemen, wantrouwen enz.). Meer problemen betekent ook meer kans op escalaties.
Ook dwangmedicatie leidt tot meer innerlijke onmacht, paniek en controleverlies en dus ook tot meer psychische problemen. Het is vreselijk om niet meer de baas te zijn over je eigen lijf en leven. Medicijnen kunnen een vrijwillig hulpmiddel zijn, maar zijn geen universele remedie.
 
 
Dwang maakt zorg onmogelijk.  
Dwang heeft een vernietigend effect op de zorgrelatie. Bij dwang wordt er ruw over de grenzen van de client heengegaan, en geen gehoor gegeven aan de nood van de client. Dit schept afstand en ondermijnt verder contact, en verstoort daarmee de vertrouwensrelatie die nodig is voor verdere hulpverlening. Echte zorg wordt dus onmogelijk gemaakt door dwangtoepassing.
 

Beheersing is geen zorg.
Zorg is aandacht

 
 
   
 

Dwangvrije zorg

 
 
Goede zorg is persoonlijk.  
Elke situatie is anders, en daarom is er ook geen universele remedie om crisis-situaties mee af te wenden. De-escaleren is een kunst op zich, en wat werkt is per persoon en per situatie verschillend.  
 

Wenselijke zorg in crisissituaties

 
In reactie op het wetsvoorstel Verplichte GGZ heeft Stichting Mind Rights een alternatief model bedacht voor crisis-situaties, waarbij dwang kan worden voorkomen door het inzetten van Eigen Kracht-conferenties. Inmiddels zijn we met de Eigen Kracht-centrale ( www.eigen-kracht.nl ) een pilot-project gestart (2013-2015), waarbij VUMC onderzoek doet naar de effecten van Eigen Kracht-conferenties bij het voorkomen van dwang (projectleider: Gert Schout, VUMC)  
 
 

>> Eigen Kracht-conferenties om dwang te voorkomen <<

 
Bij een Eigen Kracht-conferentie overlegt een hoofdpersoon met zijn/haar naastbetrokkenen over mogelijke oplossingen voor een situatie. De kring kent elkaar, en samen weet men meer dan alleen. Bij een Eigen Kracht-conferentie heeft de hoofdpersoon de regie, en wordt er met vereende krachten gewerkt aan een plan dat past bij de hoofdpersoon, de naasten en de situatie. Mensen weten vaak zelf heel goed wat er nodig is, en blijken meestal in staat om zelf goede oplossingen te formuleren.
Ook in situaties waarbij een roep om een BOPZ-dwangmaatregel onstaat, kan een hoofdpersoon met zijn/haar naasten samen een plan maken via een Eigen Kracht-conferentie. Als de hoofdpersoon een eigen plan heeft om een situatie veilig te doorstaan, kunnen onwenselijke interventies, zoals een BOPZ-maatregel afgewend worden.
 
Meer informatie over het pilotproject met Eigen Kracht-conferenties om dwang te voorkomen:
http://www.eigen-kracht.nl/nl/artikel/verplichte-zorg-binnen-ggz-te-voorkomen
 
 
Engelstalig artikel door Jolijn Santegoeds over de ontwikkeling van het Eindhovens Model voor supported decision-making met Eigen Kracht-conferenties om dwang te voorkomen.
Lees hier het volledige
artikel:
 
Experience based development of the Eindhoven Model, an alternative to forced psychiatric interventions (PDF)  
 
   

Mensenrechten
Gemarteld door de psychiatrie
In 2013/2014 werd er een alarmerende brief gestuurd naar de Nederlandse Staat, door de Speciale VN-Rapporteur inzake Marteling en andere Wrede, Inhumane of Vernederende Behandeling of Bestraffing (Mr. Juan E. Mendez) en de Speciale VN-Rapporteur inzake het Recht van Iedereen op het Genot van de Hoogst Haalbare Standaard van Geestelijke en Fysieke Gezondheid (Mr. Anand Grover). In deze brief drukken deze Speciale VN-rapporteurs hun zorgen uit over mensenrechtenschendingen in Nederland door het gebruik van dwang in de GGZ, met verwijzing naar de zaak van Jolijn Santegoeds (oprichter Actiegroep Tekeer tegen de isoleer! / Stichting Mind Rights)

Lees hier de brief van de Speciale VN-Rapporteurs:
https://spdb.ohchr.org/hrdb/24th/public_-_AL_Netherlands_08.10.13_(2.2013).pdf

 
Helaas heeft de Nederlandse Staat dit signaal nog niet opgepikt.
Lees hier de reactie van de Nederlandse Staat:
https://spdb.ohchr.org/hrdb/24th/Netherlands_05.12.13_(2.2013).pdf
 
Zie o.a. de uitzending van EenVandaag 29 mei 2014 : Het einde van de isoleercel?
Een uitgebreide persoonlijke verklaring van Jolijn Santegoeds over de verschrikkelijke ervaringen met dwang in de psychiatrie is te vinden via deze link: (Engelstalig)
* Personal Testimony: 16 years old, depressed and tortured in psychiatry
Meer informatie over mensenrechtenschendingen door dwang in de GGZ,
* A/HRC/22/53 Torture in Health Care Settings
VN-Verdrag voor de Rechten van Personen met Beperkingen (Convention on the Rights of Persons with Disabilities- CRPD)

Dit mensenrechtenverdrag betekent een grote verandering in de rechtspositie van clienten, namelijk de afschaffing van onvrijwillige interventies door de GGZ!!

Vrijheidsbeperking op grond van problemen waar iemand niets aan kan doen, is discriminatie. Vrijheidsbeperking op grond van psychosociale problemen is daarom in strijd met internationale mensenrechtenverdragen. Nederland heeft dit verdrag inzake de rechten van personen ondertekend, en is daarmee al een verplichting aangegaan om zich te houden aan dit VN-verdrag. Er zal dus veel gaan veranderen in de nabije toekomst en daar verheugen wij ons op! 

United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities

zie ook diverse publicaties van het VN Comite voor de Rechten van Personen met Beperkingen, het CRPD Committee::
General Comment No.1 on CRPD article 12, Equal recognition before the law (2014)
*  Statement on CRPD article 14, Liberty and security of persons (2014)
*  Guidelines on CRPD article 14, Liberty and security of persons (2015)
Oproep van UN Special Rapporteur on Disability and UN Special Rapporteur on the Right to Health : “Dignity must prevail” – An appeal to do away with non-consensual psychiatric treatment World Mental Health Day 2015
Lees meer bij Standpunt

Volg het laatste nieuws via de weblog:   
www.tekeertegendeisoleer.wordpress.com

Straf = straf
Zorg = zorg

 

Donaties en giften zijn zeer welkom

 

IBAN: NL31 INGB 0002762216

Stichting Mind Rights te Eindhoven

   
   
Stichting Mind Rights is ingeschreven bij de KVK in Eindhoven, nr: 17198277  
ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling) - zie ook Wie zijn wij  

 

zie www.anbi.nl

 
   
   

Tekeer tegen de isoleer!

 

Copyright © 2003- 2015

Alle rechten voorbehouden.