Jaarbalans totaalsom (NL31 + NL63) Boekjaar 2018

 

Financiele verantwoording van Stichting Mind Rights over boekjaar 2018 (totaalsom)

Totaal van beide rekeningen:

IBAN: NL31 INGB 0002 7622 16 tbv Mind Rights (NL31)

IBAN: NL63 INGB 0008 0166 15 tbv WNUSP/projectbasis (NL63)

 

 

Balans per 1 januari 2018

 

debet

 

Bank1 (NL31)                                   

285,75

 

Bank2 (NL63)

   15,49  

 

negatief eigen vermogen 

   7.126,22

 

                

   7.427,46

 

 

credit

 

lening Jolijn (NL31)

7.427,46

 

 

 

 

 

7.427,46

 

 

 

 

 

 

Staat van Baten en Lasten over het jaar 2018

 

Totaal baten1 (NL31)      

   7.959,07

Totaal baten2 (NL63)

   60,00

Totaal Baten                 

  8.019,07

 

 

Totaal lasten1 (NL31)

   7.713,59

Totaal lasten2 (NL63)

   58,46

Totaal lasten  

   7.772,05

 

 

 

Aansluiting balans met staat van baten en lasten

 

Per saldo overschot (totaal)

247,02

 

 

Per saldo overschot1 (NL31)

245,48

Per saldo overschot2 (NL63)

 1,54 

Totaal toename (NL31 + NL63)

247,02

 

 

 

Balans per 31 december 2018

 

debet

 

Bank1 (NL31)                          

531,23

 

Bank2 (NL63)

  17,03 

 

negatief eigen vermogen 

7.054,20

 

                

7.602,46

 

 

credit

 

lening Jolijn (NL31)

7.602,46

 

 

 

7.602,46

 

 

 

 

 

Toelichting op de balans en staat van baten en lasten

 

 

De rekening IBAN: NL31 INGB 0002 7622 16 wordt gebruikt voor acties van Stichting Mind Rights sinds 2006.

Klik hier voor de jaarbalans (NL31) van Stichting Mind Rights (NL) over boekjaar 2018 (IBAN NL 31 INGB 0002762216).

 

 

Sinds begin september 2017 beheert Stichting Mind Rights een tweede bankrekening (Mind Rights IBAN: NL63 INGB 0008016615) die bedoeld is voor het faciliteren van activiteiten van het World Network of Users and Survivors of Psychiatry (WNUSP) op projectbasis.

Klik hier voor de jaarbalans 2 (NL63) van Mind Rights rekening tbv WNUSP over boekjaar 2018 (IBAN NL63 INGB 0008016615).

 

Lening Jolijn (NL31)   7.602,46

Dit bedrag is in de loop van de jaren door Jolijn Santegoeds, voorzitter betaald voor rekening van de Stichting Mind Rights. (inclusief de oprichtingskosten van 409,57). In principe is dit een schuld van de Stichting aan Jolijn Santegoeds. Als de stichting ooit een kapitaal zou hebben, dan zou de lening terugbetaald moeten worden; dit is het uitgangspunt van het bestuur, omdat vrijwilligerswerk geen geld zou behoren te kosten voor degene die het uitvoert. Vooralsnog wordt er geen rente in rekening gebracht.