Jaarbalans 2 (NL63) Boekjaar 2019
 

 

 

Financiele verantwoording van Stichting Mind Rights over boekjaar 2019

(IBAN: NL63 INGB 0008 0166 15 tbv WNUSP op projectbasis)

 

 

Balans per 1 januari 2019

 

debet

 

bank                                    

   17,03

 

eigen vermogen 

   17,03

 

                

   17,03

 

 

credit

 

 

0,00

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

Staat van Baten en Lasten over het jaar 2019

 

Ontvangen giften en donaties

45,00 

Ontvangen membership fees WNUSP      

   12,95

Totaal Baten                 

  57,95

 

 

Beheerkosten 

   69,74

Onkosten activiteiten

   0,00

Totaal lasten  

   69,74

 

 

 

Aansluiting balans met staat van baten en lasten

 

Per saldo overschot

 - 10,25

 

 

Beginsaldo bank

15,49

Eindsaldo bank

5,24

Toename          

-10,25

 

 

 

Balans per 31 december 2019

 

debet

 

bank                                    

 5,24

 

eigen vermogen 

 5,24

 

                

 5,24

 

 

credit

 

 

0,00

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

Toelichting op de balans en staat van baten en lasten

 

Sinds begin september 2017 beheert Stichting Mind Rights een tweede bankrekening (Mind Rights IBAN: NL63 INGB 0008016615) die bedoeld is voor het faciliteren van activiteiten van het World Network of Users and Survivors of Psychiatry (WNUSP) op projectbasis.

 

Ontvangen giften en donaties                            45,00 

Dit zijn de giften en donaties die in de loop van 2019 zijn binnengekomen ten bate van World Network of Users and Survivors of Psychiatry (WNUSP)

 

Ontvangen membership fees WNUSP                  12,95

Dit zijn vrijwillige bijdragen die ontvangen zijn van leden (members) van het World Network of Users and Survivors of Psychiatry (WNUSP).

 

Beheerkosten                                                        69,74

Dit zijn de bankrekeninghouderkosten.

 

Onkosten activiteiten                                            0,00

Deze post bevat de onkosten, anders dan kantoor- of beheerkosten, nodig voor activiteiten.