Jaarbalans 2 (NL63) Boekjaar 2018

 

Financiele verantwoording van Stichting Mind Rights over boekjaar 2018

(IBAN: NL63 INGB 0008 0166 15 tbv WNUSP op projectbasis)

 

 

Balans per 1 januari 2018

 

debet

 

bank                                    

   15,49  

 

eigen vermogen 

  15,49

 

                

   15,49

 

 

credit

 

 

0,00

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

Staat van Baten en Lasten over het jaar 2018

 

Ontvangen giften en donaties

20,00 

Ontvangen membership fees WNUSP      

   40,00

Totaal Baten                 

  60,00

 

 

Beheerkosten 

   58,46

Onkosten activiteiten

   0,00

Totaal lasten  

   58,46

 

 

 

Aansluiting balans met staat van baten en lasten

 

Per saldo overschot

 1,54

 

 

Beginsaldo bank

15,49

Eindsaldo bank

17,03

Toename          

1,54

 

 

 

Balans per 31 december 2018

 

debet

 

bank                                    

17,03

 

eigen vermogen 

17,03

 

                

17,03

 

 

credit

 

 

0,00

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

Toelichting op de balans en staat van baten en lasten

 

Sinds begin september 2017 beheert Stichting Mind Rights een tweede bankrekening (Mind Rights IBAN: NL63 INGB 0008016615) die bedoeld is voor het faciliteren van activiteiten van het World Network of Users and Survivors of Psychiatry (WNUSP) op projectbasis.

 

Ontvangen giften en donaties                            20,00 

Dit zijn de giften en donaties die in de loop van 2018 zijn binnengekomen ten bate van World Network of Users and Survivors of Psychiatry (WNUSP)

 

Ontvangen membership fees WNUSP                  40,00

Dit zijn vrijwillige bijdragen die ontvangen zijn van 2 leden (members) van het World Network of Users and Survivors of Psychiatry (WNUSP).

 

Beheerkosten                                                        58,46

Dit zijn de bankrekeninghouderkosten.

 

Onkosten activiteiten                                            0,00

Deze post bevat de onkosten, anders dan kantoor- of beheerkosten, nodig voor activiteiten.