Jaarbalans 2 (NL63) Boekjaar 2017

 

Financiele verantwoording van Stichting Mind Rights over boekjaar 2017

(IBAN: NL63 INGB 0008 0166 15 tbv WNUSP op projectbasis)

 

 

Balans per 1 januari 2017

 

debet

 

bank                                    

   0,00  

 

eigen vermogen 

  0,00

 

                

  0,00

 

 

credit

 

 

0,00

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

Staat van Baten en Lasten over het jaar 2017

 

Ontvangen membership fees WNUSP      

  19,29

Overige transacties

  0,34

Totaal Baten                 

  19,63

 

 

Beheerkosten 

   4,14

Onkosten activiteiten

   0,00

Totaal lasten  

   4,14

 

 

 

Aansluiting balans met staat van baten en lasten

 

Per saldo overschot

 15,49

 

 

Beginsaldo bank

  0,00  

Eindsaldo bank

15,49

Toename          

15,49

 

 

 

Balans per 31 december 2017

 

debet

 

bank                                    

15,49 

 

eigen vermogen 

15,49

 

                

15,49

 

 

credit

 

 

0,00

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

Toelichting op de balans en staat van baten en lasten

 

Sinds begin september 2017 beheert Stichting Mind Rights een tweede bankrekening (Mind Rights IBAN: NL63 INGB 0008016615) die bedoeld is voor het faciliteren van activiteiten van het World Network of Users and Survivors of Psychiatry (WNUSP) op projectbasis.

 

 

Ontvangen membership fees WNUSP                  19,29

Dit zijn vrijwillige bijdragen die ontvangen zijn van 2 leden (members) van het World Network of Users and Survivors of Psychiatry (WNUSP).

 

Overige transacties                                               0,34

Deze post bevat beveiligingstransacties ter initiatie van de PayPal account ten bate van World Network of Users and Survivors of Psychiatry (WNUSP).

 

Beheerkosten                                                        4,14

Dit zijn de bankrekeninghouderkosten.

 

Onkosten activiteiten                                            0,00

Deze post bevat de onkosten, anders dan kantoor- of beheerkosten, nodig voor activiteiten.