Jaarbalans 2 (NL63) Boekjaar 2020
 

 

Financiele verantwoording van Stichting Mind Rights over boekjaar 2020

(IBAN: NL63 INGB 0008 0166 15 tbv WNUSP op projectbasis)

 

 

Balans per 1 januari 2020

 

debet

 

bank                                    

   5,24

 

eigen vermogen 

   5,24

 

                

   5,24

 

 

credit

 

 

0,00

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

Staat van Baten en Lasten over het jaar 2020

 

Ontvangen giften en donaties

15,00 

Ontvangen membership fees WNUSP      

   45,00

Totaal Baten                 

  60,00

 

 

Beheerkosten 

   60,60

Onkosten activiteiten

   0,00

Totaal lasten  

   60,60

 

 

 

Aansluiting balans met staat van baten en lasten

 

Per saldo overschot

 - 0,60

 

 

Beginsaldo bank

5,24

Eindsaldo bank

4,64

Toename          

-0,60

 

 

 

Balans per 31 december 2020

 

debet

 

bank                                    

 4,64

 

eigen vermogen 

 4,64

 

                

 4,64

 

 

credit

 

 

0,00

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

Toelichting op de balans en staat van baten en lasten

 

Sinds begin september 2017 beheert Stichting Mind Rights een tweede bankrekening (Mind Rights IBAN: NL63 INGB 0008016615) die bedoeld is voor het faciliteren van activiteiten van het World Network of Users and Survivors of Psychiatry (WNUSP) op projectbasis.

 

Ontvangen giften en donaties                            15,00 

Dit zijn de giften en donaties die in de loop van 2020 zijn binnengekomen ten bate van World Network of Users and Survivors of Psychiatry (WNUSP)

 

Ontvangen membership fees WNUSP                  45,00

Dit zijn vrijwillige bijdragen die ontvangen zijn van 2 leden (members) van het World Network of Users and Survivors of Psychiatry (WNUSP).

 

Beheerkosten                                                        60,60

Dit zijn de bankrekeninghouderkosten.

 

Onkosten activiteiten                                            0,00

Deze post bevat de onkosten, anders dan kantoor- of beheerkosten, nodig voor activiteiten.