Links

 

Websites van Actiegroep Tekeer tegen de isoleer! / Stichting Mind Rights:
mindrights.nl Nederlandse website
   
mindrights.org   Internationale website
   
tekeertegendeisoleer.wordpress.com   met het laatste nieuws en verslagen van acties
   
punkertje.waarbenjij.nu  Reisdagboek van studiereizen, o.a over opvang en psychiatrie in
   Afrika (Oeganda, Kenya, Tanzania, Rwanda en Zuid-Afrika),
over ENUSP en WNUSP,  over de EU in Brussel,  over de VN
in Geneve en Washington DC (USA),  over mensenrechten-studies
in Hongarije en Moldavie.
Netwerken en Partners:
 
WNUSP World Network of Users and Survivors of Psychiatry
   
ENUSP European Network of Users and Survivors of Psychiatry
   
PANUSP Pan African Network of Persons with Psychosocial Disabilities
Eigen Kracht Eigen Kracht-Centrale / voor Eigen Kracht-conferenties
alternatief voor gedwongen behandeling en BOPZ-wet.
inclusief onderzoek door VUMC onder leiding van: Gert Schout
Johannes van Duurenprijs Jaarlijkse prijs voor een verpleegkundige of team voor uitzonderlijke inzet en innovatie
in het verminderen van dwang in de GGZ
Vriendenloterij -  loten ten bate van Stichting Mind Rights Loten van de Vriendenloterij ten bate van onze acties tegen dwang in de zorg
Kies: Mind Rights, Eindhoven  als uw favoriete doel
   
Coalitie voor inclusie Samenwerking voor invoering van het VN-verdrag voor de rechten van personen met beperkingen (CRPD) in Nederland
 
 

Mensenrechten:

 
Rechten van het Kind Universele Rechten van ieder Kind
   
Rechten van de Mens Universele Rechten van ieder Mens  (rijksoverheid/ UVRM)
   
VN-verdrag: CRPD     (officiele Engelse versie in PDF) CRPD : Convention on the Rights of Persons with Disabilities
  (VN-verdrag ter verduidelijking van de rechten van personen met beperkingen)
   
VN -website: Enable CRPD VN-website met meer uitleg en het laatste nieuws over het CRPD
  bevat een inhoudelijk-onjuiste Nederlandse vertaling (door de overheid) 
  van het 'VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap'
   
Andere Nederlandse organisaties:  
   
Stichting PVP  (voor hulp en advies bij klachten over zorg) Stchting Patienten Vertrouwens Persoon
Filmpje van de PVP voor jongeren:
 

 

 

 

 

 

 

 

Filmpje:  Jongeren from Loes Aalbers on Vimeo.
IGZ                  (voor het indienen van klachten over zorg) Inspectie voor de Gezondheidszorg
   
CCE                 (voor advies en oplossingen tegen dwang) Centrum voor Consultatie en Expertise - voor probleemsituaties in de zorg
Platform LPGGZ Landelijk Platform voor clienten- en familie-organisaties in de GGZ
 
LOC Landelijke Organisatie Clientenraden van de gezondheidszorg
   
Clientenbond (Geestdrift) Clientenbond GGZ : Vereniging Geestdrift
   
Dex foundation Zorg-campagne van ouders van kinderen met een complexe zorgvraag
inclusief de promotie van een eigen alternatief zorg-plan.
   
Innovatiekring Dementie Campagne tegen vastbinden van ouderen, inclusief alternatieven.
   
   
Nederlands Recht en organisaties:
   
Rijksoverheid: Dwang in de zorg    (algemene informatie) Informatiepunt van de Rijksoverheid met algemene informatie over dwang in de zorg
   
Informatiepunt Dwang in de zorg  (voor directbetrokkenen) Informatiepunt van de Rijksoverheid met informatie over dwang in de zorg , specifiek
  voor direct-betrokkenen
   
Wet BOPZ Korte uitleg over de Wet Bijzondere Opname in Psychiatrische Ziekenhuizen (BOPZ)
  (de wet BOPZ gaat over dwang in de zorg)
   
Wetswijziging BOPZ / wetsvoorstel Verplichte Zorg Korte uitleg over de wetswijziging BOPZ en wetsvoorstel Verplichte Zorg
   
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)  
   
Ministerie van Veiligheid en Justitie (V en J)  
   
   
Ombudsman                     (voor klachten over de overheid) De Nationale Ombudsman
   
Kinder Ombudsman        (voor klachten over de overheid) De Nationale Kinder-Ombudsman voor kinderen en jongeren t/m 18 jaar
   
Nationaal College voor de Rechten van de Mens College voor klachten over mensenrechten-schendingen in Nederland
               (voor klachten over mensenrechten in Nederland)  
   
   
Zelfhulp, Ervaringsdeskundigheid en Empowerment:
   
Eigen Kracht Eigen Kracht-Centrale / voor Eigen Kracht-conferenties
alternatief voor gedwongen behandeling en BOPZ-wet.
inclusief onderzoek door VUMC onder leiding van: Gert Schout
   
HEE Herstel Ervaringsdeskundigheid en Empowerment
Cursus: Herstellen doe je zelf Cursus Herstellen doe je zelf van Kenniscentrum Zelfhulp en Ervaringsdeskundigehid (KZE)
   
Nederlandse toelichting over WRAP   Wellness Recovery Action Plan (WRAP) - informatie van Kenniscentrum Phrenos, en HEE
WRAP - aanbod in  Nederland Wellness Recovery Action Plan (WRAP) - aanbod in Nederland (HEE)
WRAP - Engels Wellness Recovery Action Plan (WRAP) - Engelse website (Mary Ellen Copeland)
   
   
Kindertelefoon  (gratis  - voor als je ergens over wil praten) Voor kinderen en jongeren t/m 18 jaar
   
Sensoor Dag en nacht tijd voor een gesprek
   
Depressielijn Depressielijn met vrijwilligers van de vereniging Geestdrift (Clientenbond)
   
Helpdesk van/voor GGZ-clienten Helpdesk van/voor GGZ-clienten van de Vereniging Geestdrift (Clientenbond)
   
   
Alternatieven ter voorkoming van dwang in de zorg:
   
Project Dwang en Drang  (in instellingen) Algemeen overzicht van projecten in instellingen, gericht op het voorkomen en verminderen
  van separatie en dwang (project Dwang en Drang) op veiligezorgiederszorg.nl
   
Best practices rondom dwangreductie in de GGZ (PDF) Inventarisatie van best-practices bij de reductie van dwang in de GGZ
   
   
   
Eigen Kracht  (alternatief voor gedwongen behandeling) Eigen Kracht-Centrale / voor Eigen Kracht-conferenties
alternatief voor gedwongen behandeling en BOPZ-wet.
inclusief onderzoek door VUMC onder leiding van: Gert Schout
   
Open Dialogue - Finland Filmpje over Open Dialogue in Finland (80-90% minder schizofrenie zonder medicatie of dwang)
   
   
Alternatives to traditional mental health care system Lijst van alternatieve zorg door MindFreedom International (Engelstalig)
   
Innovatiekring Dementie     (voor advies tegen vastbinden) Campagne tegen vastbinden van ouderen, inclusief alternatieven.
   
CCE                 (voor advies en oplossingen tegen dwang) Centrum voor Consultatie en Expertise - voor probleemsituaties in de zorg
   
   
Organisaties inzake zorgkwaliteit:
   
GGZ Nederland Branche-organisatie voor geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg in Nederland
   
O&O fonds GGZ Fonds voor ontwikkeling en ondersteuning van de GGZ
   
ZONMW Organisatie ter verbetering van de zorg
   
Beroepsverenigingen van zorgprofessionals NVvP (Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie)
  V&VN (Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland)
   
Vakbonden zorgsector Abvakabo FNV  ,  CNVNU'91
   
CCE Centrum voor Consultatie en Expertise - voor probleemsituaties in de zorg
   
   
Media:  
   
Tijdschrift Deviant Tijdschrift tussen psychiatrie en maatschappij
   
Maandblad MGV Magazine Geestelijke Volksgezondheid
   
Magazine Zorg en Welzijn Opiniemagazine voor de sociale sector
   
   
   
In Memoriam:  
   
Stichting Pandora Voorheen de oudste clientenorganisatie in de GGZ met grote historische waarde
   
Tijdschrift Psy Voorheen een goed-gelezen tijdschrift over actualiteiten in de GGZ
   
Wim Maljaars - overleden in een eenzame separeercel in 2008 Documentaire 'De beslissing van Wim Maljaars'  van Holland-Doc
   
   
Internationale links:
   
CHRUSP Center for the Human Rights of Users and Survivors of Psychiatry (Tina Minkowitz)
   
MDAC Mental Disability Advocacy Centre (MDAC) based in Budapest, Hungary
   
IDA International Disability Alliance (IDA)
   
EDF European Disability Forum (EDF)
   
Anti Torture initiative Website of the UN Special Rapporteur on Torture and Other Cruel Inhuman or Degrading
Treatment or Punishment, Mr. Prof. Juan E. Mendez.
Overige links:
ISOLATIE EN VERZET een artikel over "de grote opsluiting" en "antipsychiatrie"
Protesten uit HARREVELD ALEXANDRA site over o.a. visitatie van minderjarigen en isoleercellen met openlijk cameratoezicht
The Stanford Prison Experiment Omstreden experiment om de effecten van machtsongelijkheid te bestuderen.
Veroordeling Nederlandse Staat - EHRM Veroordeling van Nederland door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM)
inzake stelselmatige visitatie van gevangenen in EBI Vught

Copyright 2004-2013